Chuyên mục: Review sách

6 Bài Học Từ Sách “Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn” Cách Chiến Thắng Nổi Sợ.

“Chiến thắng con quỷ trong bạn” một cuốn sách chứa đựng bí quyết tự do và thành công, của tác giả Napoleon Hill. “Con quỷ” mà tác giả ám chỉ ở đây đó là những điều tiêu cực, sự lười biếng, nỗi sợ hãi, lối sống buông thả. Đó là …