Chuyên mục: Review sách

7 Bài Học Đắc Giá Từ Sách “Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20”

Tuổi 20 là một độ tuổi chênh vênh, bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đứng giữa nhiều sự lựa chọn nếu không có đủ định kiến, không có quyết định sáng suốt sẽ rất dễ đi lầm đường. Cuốn sách “Nếu tôi biết được khi còn 20” …