Chuyên mục: Review sách

Bài Học Sâu Sắc Nhất Mình Học Được Từ Sách “Khởi Nghiệp Tinh Gọn”

“Khởi nghiệp tinh gọn” một cuốn sách giúp cho những ai đang khởi nghiệp, hay tái tạo doanh nghiệp có thêm kiến thức, hạn chế thất bại và ít phải trả giá cho những sai lầm trong khi khởi nghiệp. Tác giả Eric Ries, đã tổng hợp những kiến thức, …