Thẻ: Blog – chia sẽ kiến thức

CON NHÀ NGƯỜI TA

Từ khi sinh ra chúng ta đã bị so sánh là thấp kém hơn cái đứa “con nhà người ta’’. Mới 7 tháng tuổi có ông bác tới thăm đã vội chê sao thằng cháu sao gầy dữ chả mập mạp như “con nhà người ta’’. Rồi đến lúc 7 …